Pregled očnog dna je danas postao neizbežan u mnogim medicinskim disciplinama, kao sastavni deo pregleda pacijenta. Posmatranjem očnog dna, oftalmolog procenjuje stanje krvnih sudova i vaskularne mreže, kvalitet nervnog tkiva i bitno pomaže ostalim specijalistima u postavljanju dijagnoze i lečenju. Ovim pregledom se utvrđuje postojanje promena na samom očnom nervu koje mogu da ukažu na sumnju na glaukom ili da budu posledica glaukoma. Takođe se otkrivaju mnoge vaskularne i neurološke bolesti.