Od aprila 1994. godine Očna kuća "IRIS" radi kao specijalizovana oftalmološka celina, smeštena u savremeno uređenom poslovnom prostoru u blizini Crkve i Gimanzije u Čačku. Od samog osnivanja predano primenjujemo najnovija dostignuća vrhunske tehnologije u oblasti dijagnostike i praćenja očnih bolesti i refraktornih mana kod dece i odraslih. Najsavremenija oprema omogućava našim pacijentima brzu, komfornu i preciznu uslugu. Praćenje svetskih tokova na polju razvoja optičarske opreme i vrhunskih materijala za izradu naočara trajno je opredeljenje naše kuće. U sklopu Očne kuće danas rade tri oftalmologa, razvija se oftalmohirurgija i pružaju se sve vrste optičarskih usluga. Kabinet za kontaktna sočiva, opšta oftalmologija, kabinet za glaukom, rad sa decom, priprema i praćenje pacijenata pre i posle hirurških operacija su bazični deo našeg rada. Razvijamo saradnju sa visokospecijalizovanim ustanovama i kolegama, organizujemo godišnje stručne sastanke i učestvujemo na svim značajnim stručnim skupovima kod nas i u svetu. Duži niz godina sarađujemo sa timom LaserFocus-a. Zadovoljstvo je obostrano jer mi, kao i LaserFocus, pružamo oftalmološke usluge visokog kvaliteta i pratimo i težimo da primenjujemo nova dostignuća iz oblasti oftalmologije. Očna kuća "IRIS" član je Udruženja Kontaktologa Srbije i Evropske Asocijacije Kontaktologa.