Vidno polje predstavlja projekciju funkcionalnog dela mrežnjače u prostoru. Kompjuterizovano vidno polje (kompjuterizovana perimetrija) je dijagnostička procedura pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije. Bazira se na ranom otkrivanju ispada u vidnom polju kojih pacijent često nije ni svestan, a koja se javljaju kao posledica visokog intraouklarnog pritiska. Funkcionalna ispitivanja iz oblasti glaukoma se baziraju na otkrivanju ispada u vidnom polju kojih čovek nije ni svestan, a nastaju kao posledica oštećenja vidnog živca i okolne mrežnjače. Klasično ispitivanje vidne oštrine kod glaukoma nije dovoljno, jer pokazuje funkciju tačke jasnog vida, odnosno makule, zanemarujući potencijalna oštećenja retine oko vidnog živca i samog živca, koja su patognomonična za glaukom. Upravo iz tih razloga kompjuterizovano vidno polje predstavlja neizbežnu dijagnostičku proceduru prilikom dijagnoze i praćenja pacijenata sa glaukomom. Ponavljanje testa vidnog polja kod pacijenata sa glaukomom kao merilo progresije bolesti se savetuje na svakih 3-6 meseci, i to češće prilikom promene terapije ili operativnog zahvata.