- Epilacija -Uklanjanje stranih tela -Operacija Halaciona